Dostawca VOD

Gazeta TV i Haps VOD stanowią audiowizualne usługi medialne na żądanie w rozumieniu Ustawy o radiofonii i telewizji. Na stronie https://agora.pl/informacje-o-nadawcy znajdziesz informacje przekazywane do publicznej wiadomości przez Agora S.A. - dostawcę tych usług, w wykonaniu obowiązków wynikających z Ustawy.