Dostawca VOD

Dostawcą audiowizualnych usług medialnych na żądanie pod nazwami "Gazeta.tv", "Myk", "Haps", "Ach" jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44.

Dane kontaktowe:

 

1) adres korespondencyjny - ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;

 

2) adres witryny internetowej www.agora.pl;

 

3) adresy witryn internetowych audiowizualnych usług medialnych na żądanie - www.gazeta.tv, www.myk.gazeta.pl,www.haps.gazeta.pl, www.ach.gazeta.pl;

 

4) adres poczty elektronicznej - wideo@agora.pl.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.