Najczęstsze zaburzenia uczenia

02.01.2019 09:13
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia to najczęstsze zaburzenia w nauce. Dotyczą one od 10 do 13 procent osób. Jak je rozpoznać? Jak możemy pomóc dziecku, które jest dotknięte którymś z tych zaburzeń?
A A A Pole? znajomemu     Wydrukuj     Podyskutuj na forum