Dostawca VOD

A A A
Dostawcą audiowizualnej usługi medialnej na żądanie pod nazwą "Gazeta.tv" jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44.

Dane kontaktowe: 1) adres korespondencyjny - ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; adres witryny internetowej www.agora.pl, adres witryny internetowej audiowizualnej usługi medialnej na żądanie - "gazeta.tv", adres poczty elektronicznej - wideo@agora.pl.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.